Declarația Fundației pentru protecția drepturilor omului ”Freedom Moldova” cu ocazia Zilei Internaționale pentru susținerea victimelor torturii
De Ziua Internațională pentru susținerea victimelor torturii, Fundația ”Freedom Moldova” a emis o Declarație în care constată că spre refret, fenomentul torturii și tratamentului inuman cu oamenii continuă să fie prezent în Republica Moldova.

La baza torturii stă, în primul rând, factorul uman. Anume cu ajutorul eforturilor funcționarilor de la putere este cel mai ușor să organizezi suprimarea demnității umane, care reprezintă esența torturii. Uneltele materiale sunt doar folosite pentru tortură, dar în sine nu cauzează durere și umilință. Tortura este profund criminală ca formă, ca și conținut, ca și scop (obținerea depozițiilor, intimidarea), ca și consecințe (frica, agravarea atitudinii dușmănoase, neîncrederea față de autorități, discreditarea sistemului de justiție).

De aceea, este important să fie curmate și anchetate fiecare incident, fiecare caz de tortură. De aceea, este atât de important să fie realizate reforme, îndreptate nu spre schimbarea condițiilor materiale ale organelor, reformarea structurilor organelor de drept, etc., ci pentru purificarea colectivului organelor de drept, celor penitenciare, care fac uz de atribuțiile sale pentru organizarea torturii. Persoanele care au practicat această gravă abaterea, nu trebuie să fie tolerate, nu trebuie să fie ”reeducate”, ci să plece din organele de stat și să fie judecate pentru faptele sale.

Fiecare organ, care are ca funcție de bază combaterea torturii (sunt multe, de la Consiliul pentru prevenirea torturii până la Procuratura specializată și ministerul Justiției), trebuie să realizeze că scopul principal al său este lupta cu acest fenomen. Nu doar constatare, rapoarte, nu doar înștiiințarea altor organe, ci lupta zilnică. Anume ea salvează vieți și păstrează supremația legii în Moldova. Cazurile de tortură, despre care se vorbește în rapoartele organelor abilitate, trebuie să fie monitorizate de la început și până la sfârșit, nu doar să fie înregistrate în calitate de încă o secțiune la capitolul ”plângeri”. În lupra cu tortura trebuie să amintim despre principiile de bază, adoptate de Procuratura Generală înă în anul 2013: caracterul imediat, prevenirea oricăror forme de tortură, protecția victimelor torturii, păstrarea confidențialității.
Oo mare responsabilitate în acest sens este pe seama lucrătorilor medicali, în special a celor de la ”Urgență” și celor care sunt atașați la instituțiile penitenciare, pe care îi somăm să-și exercite atribuțiile fără frică, conform legii și conștiincios.

În context, Fundația amintește din nou despre cazul de rezonanță cu maltratarea deținuților, inclusiv a minorilor, la Penitenciarul nr.13, caz despre care deja de 3 săptămâni nu există nicio informație, nici despre acțiunile de anchetă, nici măcar dacă a fost intentat sau nu un dosar penal în acest caz.

Fundația va monitoriza strict acest caz și altele similare și va susține orice persoană, care a avut de suferit de pe urma acțiunilor de tortură.

26 iunie 2017Tags:
Stirea publicata la 26-06-2017, 15:09