Declaraţia cu privire la noua redacție a Regulamentului Consiliului Superior al Magistraturii privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești
Fundația pentru protecția drepturilor omului Freedom Moldova îşi exprimă îngrijorarea cu privire la noile restricţii de acces la justiţie şi de reducere a transparenţei justiţiei impuse de noua redacție din 10 Octombrie 2017 a Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătoreşti.

Prin acest Regulament, CSM a înăsprit condițiile de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul naţional al instanţelor de judecată şi pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie şi a limitat parţial accesul la ele pentru jurnalişti, societatea civilă, şi chiar pentru părţile implicate în procesul judecătoresc, şi în special:

- p.9 din Regulament impune radierea de pe pagina web a informațiilor despre data și ora ședinței de judecată, după desfășurarea acesteia. Iar informația respectivă va fi publicată cu cel puțin 3 zile înainte de data ședinței de judecată, fapt care va fi imposibil de verificat dacă condiția de radiere va fi respectată.

- vor fi anonimizate toate părțile în cauze judecate, care pot aduce atingere intereselor justiției (?) sau secretului comercial (p.18 lit.c) din Regulament). Astfel, referindu-se la secretul comercial sau așa-numitele „interese ale justiţiei”, poate fi restricţionat accesul la informaţii privind dosarele cu cea mai mare rezonanță, inclusiv în dosarul „furtului miliardului”.

- încheierile judecătorești nu vor mai fi publicate pe portalul național al instanțelor de judecată (p.19), doar cu excepția celor prin care se soluționează fondul unei probleme.

În afară de restricții susmenționate, Regulamentul nu propune nimic nou, și expunerea acestuia „în redacția nouă” (după aprobarea acestuia în iunie 2016) nu se pare oportună.
Fundația Freedom Moldova consideră că asemenea modificări pur şi simplu reduc la zero angajamentele autorităților responsabile în ceea ce ține de facilitarea accesului tuturor cetățenilor la cauzele judecătorești, pe care Moldova și-a asumat încă în 2007 , şi pentru care de atunci se alocau mijloace financiare semnificative de către partenerii externi ai ţării noastre.

Îndemnăm Consiliul Superior al Magistraturii să reexamineze acele prevederi ale noului Regulament, care restricţionează excesiv accesul la justiţie şi transparenţa sistemului judecătoresc. Totodată, ne rezervam dreptul de a contesta, în termenul legal, la Curtea Supremă de Justiţie decizia CSM privind adoptarea noului Regulament.

A se vedea HG Nr.776 din 03.07.2007, p.36 publicarea pe portalul web a informațiilor de interes public din activitatea instanțelor de judecată
http://lex.justice.md/ru/324494/


11 octombrie 2017.Tags:
Stirea publicata la 12-10-2017, 16:30