Departamentul Instituțiilor Penitenciare nu permite apărătorilor drepturilor omului să viziteze Penitenciarul nr.13
În luna septembrie curent, Fundația pentru protecţia drepturilor omului „Freedom Moldova” a solicitat Departamentului Instituţiilor Penitenciare permisiunea de a vizita Penitenciarul nr.13. Condiţiile de detenție în această instituție penitenciară au fost criticate în mod repetat inclusiv pentru admiterea torturii şi a numeroaselor încălcări ale drepturilor deținuților. Cu toate acestea, în ultimul timp, în acest penitenciar s-a creat o situaţie absolut alarmantă, care a stârnit îngrijorare în rândul mai multor cetăţeni. Reprezentanţii Fundației au optat pentru a-și face propria impresie despre situația din interiorul Penitenciarului nr.13.

Până atunci, ne-am apelat la Avocatul poporului (Ombudsman), atrăgându-i atenţia că la Chișinău nu există o comisie de monitorizare civilă a instituţiilor penitenciare, prevăzută de legislație. O asemenea comisie ar trebui să includă reprezentanţii organizațiilor societății civile (pentru protecția drepturilor omului) sau candidaturile propuse de Avocatul poporului. Spre regret, Avocatul poporului nu s-a arătat interesat de problema în cauză, nu a întreprins nici o acţiune în acest sens şi ne-a restituit demersul.

Prin scrisoarea din 28.09.17 Departamentul Instituţiilor Penitenciare (DIP) și-a dat acordul pentru vizita reprezentanţilor „Freedom Moldova” a Penitenciarului nr.13, solicitând lista vizitatorilor, precum şi copiile buletinelor lor de identitate. Data vizitei urma să fie stabilită ulterior, printr-o scrisoare separată, după prezentarea listei solicitate. Fundația a prezentat lista compusă din trei apărători ai drepturilor omului, care a inclus Preşedintele Consiliului de administrare şi Directorul Fundației.

Răspunsul DIP din 23.10.17 a parvenit la adresa Fundației doar pe data de 10.11.17 (la 18 zile după înregistrarea acestuia în cancelaria DIP). În scrisoarea sa de răspuns Departamentul își modifică brusc condiţiile de vizită a Penitenciarului nr.13, permițând vizita numai unui singur apărător al drepturilor omului şi specificând data vizitei… de 03.11.17.

Astfel, Fundației îi rămâne doar să-și exprime indignarea şi nedumerirea, deoarece este evident că termenul pentru vizita a fost stabilit cu data depășită. Totodată, în scrisoare nu s-a dat nici o explicaţie de ce lista persoanelor a fost redusă de la trei la o singură persoană. Suntem convinşi că DIP intenţionat împiedică accesul apărătorilor drepturilor omului în Penitenciarul nr.13.

Considerăm că, în pofida „deschiderii” aparente, declarate în scrisorile și declaraţiile oficiale, precum şi atunci când instituțiile penitenciare sunt vizitate de mass-media afiliate guvernării (bloggeri, etc.), DIP din subordinea Ministerului Justiţiei își continuă politica de izolare și de închidere.

Solicităm Ministerului Justiţiei să permită, în conformitate cu legislaţia în vigoare, accesul apărătorilor drepturilor omului în Penitenciarul nr. 13 fără careva condiții prealabile. La fel, considerăm necesară crearea neîntârziată a comisiei de control civil al activității instituțiilor care asigură detenția persoanelor, ca un organ legitim pentru monitorizarea permanentă, mandatat cu efectuarea unor vizite periodice la Penitenciarul nr.13 şi alte instituţii de acest tip. Considerăm că, dacă o asemenea Comisie a societății civile ar fi fost instituită, atunci probabil, ar fi putut fi evitate multe cazuri de nerespectare a drepturilor omului şi tragedii.

20 noiembrie 2017.Tags:
Stirea publicata la 22-11-2017, 16:12