Fundația ”Freedom Moldova” se arată profund îngrijorată în legătură cu multiplele modificări ale Codului Muncii, adoptate la ședința Parlamentului din 21.07.17.

Printre cele mai sfidătoare modificări ale legislației, care afectează angajații, merită atenție reducerea concediului de îngrijire a copilului cu doi ani (de la șase la patru) și dreptul oferit angajatorului de a concedia pensionarii de vârstă din simplu motiv că aceștia obțin statutul de pensionar.

Totodată, au fost reduse împuternicirile sindicatelor de a-și apăra membrii din contul faptul că de azi înainte, angajatorul se va adresa sindicatelor nu pentru acordul de concediere a angajatului, ci pentru ”opinia consultativă”.

Modificările nu presupun nicio etapă de tranziție, care ar minimaliza șocurile, ceea ce înseamnă că din ziua publicării legii, toate femeile, aflate în concediul de îngrijire a copilului care a atins vârsta de patru ani sunt obligate să iasă la serviciu, iar orice pensionar de vârstă poate fi concediat prin ordinul angajatorului.

Fundația ”Freedom Moldova”condamnă încălcarea flagrantă a drepturilor muncitorilor în Moldova. Asemenea amendamente drastice Codul Muncii n-a mai suferit din momentul adoptării sale, adică mai bine de 14 ani. Atenționăm și asupra faptului că votarea în lectura a doua a fost organizată în regim de urgență, fără consultarea societății civile și organizațiile de profil.

25 iulie 2017 г.
Tags:
Stirea publicata la 26-07-2017, 15:01.

Stirea publicata la 13-07-2017, 17:21.

Legislația Republicii Moldova cu privire la organizațiile necomerciale este depășită și nu asigură o protecție suficientă a acestora împotriva abuzurilor. În primăvara anului 2016, ministrul Justiției, dl Vladimir CEBOTARI, a fost de acord cu propunerea câtorva organizații ale societății civile de a îmbunătăți legislația cu privire la organizațiile necomerciale și a creat un grup de lucru în acest sens, compus din reprezentanți ai organizațiilor necomerciale și ai Ministerului Justiției.

Grupul a lucrat mai mult de un an și a elaborat un proiect de Lege menit să înlocuiască Legea cu privire la asociațiile obștești și Legea cu privire la fundații. Acest proiect corespunde celor mai bune standarde și practici internaționale și ar reprezenta, în caz de adoptare, un pas înainte în asigurarea unui sector asociativ sustenabil și independent în Republica Moldova. Proiectul a fost expertizat de experți internaționali și supus consultărilor publice cu participarea organizațiilor necomerciale la 14 septembrie 2016, organizate de Ministerul Justiției. Pe durata activității sale, grupul de lucru s-a bucurat de independență și nu a fost supus influenței improprii din partea conducerii Ministerului Justiției sau a altor autorități. Proiectul de Lege cu privire la organizațiile necomerciale este gata pentru a fi promovat pentru adoptare.

Săptămâna trecută, reprezentanții ONG-urilor din grupul de lucru au recepționat de la reprezentanții Ministerului Justiției în grupul de lucru o propunere de completare a proiectului cu trei articole adiționale (art. 28-30), propuse de Ministrul Justiției.

Completările includ „prevederi speciale privind activitatea politică a organizațiilor necomerciale”, care în esență limitează activitatea organizațiilor neguvernamentale și stabilesc interdicții pentru finanțarea acestora, directă sau indirectă, din afara Republicii Moldova. Restricțiile se referă la organizații care contribuie la elaborarea și promovarea politicilor publice menite să influențeze procesul legislativ. Restricțiile se referă și la organizațiile care, potrivit inițiativei, pot participa sau interveni în activități politice, în campanii electorale, activități legate de programe electorale, susținere a partidelor politice, lideri a acestora sau candidați, acțiuni de promovare a acestora sau oricare acțiuni lansate de aceștia, desfășurate în comun sau separat, atât în alegeri în sensul Codului electoral sau chestiunile supuse referendumului, cât și în afara alegerilor. Aceste organizații nu vor putea accesa nici mecanismul 2%.

Ajustările, de asemenea, vizează și reguli suplimentare de transparență financiară a tuturor organizațiilor care beneficiază de finanțare din afara Republicii Moldova. Ele ar trebui să depună la Ministerul Justiției rapoarte financiare trimestriale și anuale. Asta chiar dacă aceste rapoarte se prezintă lunar și anual către organele fiscale ale Republicii Moldova. Mai mult, ONG-urile ar trebui să publice și alte rapoarte de confirmare a provenienței mijloacelor financiare și a veniturilor organizației, dar și ale membrilor organelor de conducere ale acestora. În plus, organizațiile vor trebui să depună și o declarație scrisă privind veniturile și cheltuielile din „activități politice” la Ministerul Justiției și Comisia Electorală Centrală și să o publice pe pagina lor web.

Pentru încălcarea rigorilor de mai sus, Ministerul Justiției va aplica sancțiuni organizației necomerciale și membrilor organelor de conducere ale organizației. Printre sancțiuni se numără amenda în mărimea fondului salarial lunar sau a valorii bunurilor materiale de care organizația a beneficiat contrar legii, oricare este mai mare, precum și lichidarea organizației, ultima fiind dispusă de judecător.

Organizațiile semnatare susțin că propunerile ministrului Justiției nu pot fi susținute sub nicio formă, deoarece acestea sunt contrare standardelor internaționale și pun în pericol întregul sector asociativ și democrația în Republica Moldova.

Societatea civilă consideră că propunerile reprezintă un atac împotriva organizațiilor necomerciale care sunt active în promovarea politicilor publice sau altor activități de dezvoltare a democrației participative. Majoritatea absolută a ONG-urilor din Moldova beneficiază de fonduri susținute de partenerii de dezvoltare. Astfel de măsuri vor lipsi de finanțare majoritatea ONG-urilor active din țară, iar organizațiile și fundațiile politice străine care activează în Republica Moldova ar trebui să-și încheie activitatea. Aceasta va afecta miile de persoane care beneficiază în mod direct de pe urma activității ONG-urilor și funcționarea democrației în Republica Moldova.

Prevederile propuse sunt contrare și Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care încurajează implicarea tuturor părților interesate relevante, inclusiv a organizațiilor societății civile, în elaborarea politicilor și reformelor din Republica Moldova. Societatea civlă reamintește că însăși statul Republica Moldova beneficiază de susținere financiară continuă din partea partenerilor de dezvoltare. Astfel, restricționarea finanțării din exterior pentru sectorul neguvernamental este cel puțin disproporționată.

Această inițiativă vine într-o perioadă în care atestăm un regres în ceea ce privește mediul de activitate al organizațiilor necomerciale, inclusiv datorită atacurilor îndreptate împotriva mai multor activiști din societatea civilă. Nu poate fi ignorată nici declarația Președintelui Igor DODON din 26 mai 2017 cu privire la oportunitatea promovării prevederilor de limitare a finanțării din exterior a ONG-urilor, similare celor din Ungaria. Am vrea să credem că acest incident nu reprezintă politica promovată de guvernare în privința ONG-urilor.

Din considerentele expuse mai sus, organizațiile semnatare solicită:

ministrului Justiției să renunțe la inițiativa de limitare a finanțării activității ONG-urilor din exterior, precum și la orice alte inițiative menite să limiteze activitatea acestora și să expedieze cât de curând posibil Guvernului pentru aprobare proiectul Legii elaborat de grupul de lucru;
Guvernului și Parlamentului să voteze proiectul Legii cu privire la organizațiile necomerciale elaborat de grupul de lucru fără a introduce prevederi care ar limita activitatea ONG-urilor. Orice întârziere în promovarea acestui proiect va fi tratată de noi drept o confirmare implicită a unei politici de limitare a activității sectorului asociativ;
Corpului diplomatic și partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova să monitorizeze îndeaproape situația societății civile din Republica Moldova și inițiativele de suprimare a activității sectorului asociativ în Republica Moldova, și să întreprindă toate măsurile pentru a asigura că mediul de activitate al organizațiilor societății civile și a libertății presei nu se înrăutățesc.
Notă: Proiectul de lege, cu propunerile adiționale ale Ministerului de Justiție (art. 26-28) au fost publicate în după amiaza zilei de 11 Julie 2017, după lansarea declarației și este disponibil aici.

Textul intergal al declarației este disponibil aici.

The English version of Declaration can be downloaded here.

Organizațiile semnatare:

Alianța INFONET
Alianța Studenților din Moldova
Ambasada Drepturilor Omului (Human Rights Embassy)
Amnesty International Moldova
Asociatia Presei Independente (API)
Asociația „Piligrim-Demo”
Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți
Asociația Obștească „Pro-Trebujeni”
Asociația Obștească „QNA Moldova”
Asociația Obștească ADR ”Habitat”
Asociația Obștească Adunarea Cetățenească Helsinki din Moldova
Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”
Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
Asociația pentru Politica Externă (APE)
Asociația Promo-Lex
Centrul „EuroPass”
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”
Centrul Analitic Independent Expert-Grup
Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
Centrul de Drept al Femeilor
Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului (CIDO)
Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova
Centrul de Informații GENDERDOC-M
Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ)
Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
Centrul International „La Strada”
Centrul National de Drept „AD LEGEM”
Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC)
Centrul pentru jurnalism independent (CJI)
Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS)
Clinica Juridică Universitară Bălți
Comunitatea WatchDog.MD
Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)
CPR – Moldova
Eco-TIRAS
Fundația Est-Europeană
Fundația Freedom Moldova
Fundația Soros-Moldova
Institutul de Politici Publice (IPP)
Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE)
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” (IDIS Viitorul)
Mișcarea Ecologistă din Moldova
Transparency International Moldova (TI-Moldova)
Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor
Lista semnatarilor rămâne deschisă

Tags:
Stirea publicata la 13-07-2017, 13:12.