Consiliului Municipal Chișinău
Dlui A.Talmaci,
Secretar,
Cc: Fracțiunilor din Consiliul Municipal Chișinău
Fracțiunea PSRM din CMC (dlui I.Ceban)
Fracțiunea PL din CMC (dlui I.Cebanu)
Fracțiunea Partidul Nostru din CMC (dlui I.Cașu)
Fracțiunea PCRM din CMC (dlui V.Chirtoca)
Fracțiunea PPEM din CMC (dlui R.Codreanu)
mun.Chişinău, MD-2012 bd. Ștefan cel Mare, 83

Stimate Domnule Secretar!

Prin Legea № 235 din 13.11.2008 “privind controlul civil asupra respectării drepturilor omului în instituţiile care asigură detenţia persoanelor” se prevede funcționarea în toate unitățile administrativ-teritoriale de nivel II a comisiilor locale de monitorizare a instituțiilor penitenciare. Comisia de monitorizare este formată din 7 membri, reprezentanţi ai societăţii civile. Componenţa nominală a comisiei de monitorizare se aprobă prin decizia consiliului local corespunzător.

Totodată, în municipiul Chișinău sunt mai multe penitenciare și izolatoare de detenție. Mai mult ca atît, anume în aceste instituții în anul precedent au fost constatate cele mai strigătoare la cer fapte de încălcare a drepturilor deţinuţilor, care au ajuns în presă: agresarea deţinuţilor de către forțele speciale "Pantera", moartea arestatului cet. Andrei Braguţa, multiple cazuri de deces suspect ale deținuților, neacordarea asistenței medicale, neadmiterea avocaților etc. La fel, și în rapoartele anuale ale Avocatului Poporului, Penitenciarul nr.13 (Chișinău) a fost caracterizat negativ, în mod regulat.

Faptul că o asemenea comisie există în mun. Chişinău nu se confirmă, inclusiv și după adresarea noastră către Avocatul Poporului. Considerăm extrem de necesară crearea Comisiei locale de monitorizare a instituțiilor penitenciare din mun. Chișinău.

De asemenea considerăm necesar, întru executarea Legii sus-menționate să inițiați crearea acestei comisiei, prin adresarea la organizațiile obștești din domeniu, cu propunerea de a înainta candidaturile. Conform prevederilor Legii № 235 din 13.11.2008 calitatea de membru al comisiei de monitorizare o poate avea persoana care a atins vîrsta de 25 de ani, manifestă un comportament demn în societate, nu are antecedente penale şi a fost propusă în calitatea respectivă de către o asociaţie obştească care activează de cel puţin 5 ani, unul din scopurile statutare ale acesteia fiind protejarea drepturilor omului (de exemplu, Amnesty International Moldova, PROMO-Lex ș.a).

Vă rugăm respectuos să ne informați privind acțiunile întreprinse de către Dvs.

Cu respect,

Administratorul Fundaţiei
„Freedom Moldova” Malinovschi Roman
Tags:
Stirea publicata la 5-01-2018, 17:27.